Câte un strop de informație…

Sticla de vin standard are capacitatea de 750ml. Există trei posibile explicații pentru această valoare: 🍾Se pare că aceasta era capacitatea pulmonară medie a unui sticlar 🍾 Baricul franțuzesc care are 225 L (50 galoane imperiale) se poate împărți în exact 300 de astfel de sticle.......

În Țările Române, vița de vie și vinul au fost strâns legate de înaltele dregătorii. Paharnicul ( uneori numit și ceașnic) era membru al sfatului domnesc. Una dintre îndatoririle lui era să guste cupa cu vin înainte de a o da domnitorului, pentru a se......